Poliuretany

Poliuretany

[mp_row] [mp_span col="6"] Surowce Elastomery PU stanowią niewielką pod względem ilościowym ale istotną pod względem zastosowań grupę poliuretanów. Dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie nie tylko jako zamienniki wyrobów gumowych. Umożliwiają wykonawstwo elementów o wyjątkowych parametrach technicznych, niedostępnych dla innych elastomerów. Dzięki możliwości korygowania właściwości przez odpowiedni dobór surowców i prowadzenie procesów technologicznych na specjalnych urządzeniach,…
Więcej