Fundusze EU

ZPTS informuje, że realizuje projekt pn.:

"Wprowadzenie do oferty nowych odbojnic z wykorzystaniem innowacyjnych technologii materiałowych i obliczeniowych. Etap I- analiza potencjału za pomocą zakupu usługi badawczo-rozwojowej od jednostki naukowej"

Całkowite wydatki projektu wynoszą:

72 324,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.  Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Typ 1 – Małe projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw, wynosi:

49 980,00 zł

Cele projektu stanowi analiza potencjału zastosowania  nowych technologii materiałowych i obliczeniowych w projektowaniu nowych odbojnic poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej.

Efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie oferty odbojnic.

Umowa z Instytucją Zarządzającą została zawarta w dn. 21.12.2016 r.