Hydroizolacje

Wykonywane metodą natrysku elastomeru polimocznikowego. Powłoki przeznaczone są do stosowania w takich obiektach betonowych jak:
- kolektory, kanały i koryta do przesyłania wody, zbiorniki do magazynowania wody
niezdatnej do picia, np. zbiorniki p.poż.
- zbiorniki na gnojowicę
- obiekty oczyszczalni ścieków (zbiorniki, rurociągi, studzienki ściekowe)
- baseny kąpielowe i rehabilitacyjne
- wanny i tace ociekowe zbiorników z chemikaliami, na które powłoki są odporne.

Ponadto powłoki POLYMIL-D50 mogą być stosowane do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni konstrukcji stalowych i stalowych instalacji,
rur, zbiorników itp.