Termoizolacje

Technika natryskowego nanoszenia powłok z różnego rodzaju tworzyw znana jest już od wielu lat i stosowana z powodzeniem głównie tam, gdzie decydującą rolę odgrywają korzyści jakie posiada ona w porównaniu do innych metod wykonywania powłok.

Do największych zalet można na pewno zaliczyć:

 • wysoką wydajność wytwarzania powłok
 • niską czasochłonność operacji, korzystny stosunek cenowy

 

Budynki, komory chłodnicze i  przechowalnie

Naniesiona w kilku warstwach stanowi doskonałą, bezspoinową powłokę termiczną. Możliwość bezpośredmiego nanoszenia na powierzchnie izolowane eliminuje konieczność wykonania izolacji poroszczelnej i możliwość powstawania mostków cieplnych. Doskonale nadaje się do modernizacji obiektów istniejących i nowobudowanych.

Właściwości piany poliuretanowej, takie jak:

 • bardzo małe przewodnictwo cieplne (0,025W/m2)
 • doskonała przyczepność do większości podłoży
 • trwałość i stabilność w szerokim zakresie temperatur
 • możliwość pokrywania powierzchni o różnych fakturach i kształtach przekładają się bezpośrednio na właściwości użytkowe otrzymywanych pokryć.

Najważniejsze zalety takich pokryć:

 • jednolitość powierzchni bez połączeń
 • brak konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących
 • trwałość i wytrzymałość, mały ciężar właściwy
 • bardzo duża szczelność (komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą)
 • spełnia wymagania powłoki antykondensacyjnej

Nasze systemy piany poliuretanowej posiadają niezbędne atesty i dopuszczenia.

 

DACHY

Natrysk sztywnej pianki poliuretanowej z powodzeniem jest stosowany do wykonywania izolacji cieplnej dachów i stropodachów, gdzie warstwa utwardzonej pianki stanowi jednocześnie warstwę szczelną na wodę opadową. Proces izolowania i uszczelniania zachodzi tu jednoczenie. Izolowane dachy powinny mieć minimum 3% spadek, zapewniający swobodne spływanie wody z konstrukcji dachowej. Należy dodać w tym miejscu, że odpowiedni natrysk piany pozwala również w pewnych granicach wyeliminować te miejsca z powierzchni dachowych gdzie z powodu złej konstrukcji dochodzi do powstawania miekorzystnych zastoin wodnych. Metoda natrysku staje się coraz bardziej popularna przy naprawach starych dachów, szczególnie w obiektach przemysłowych. Dachy te moga być pokrywane bez konieczności usuwania starego pokrycia.

Najważniejsze zalety takich pokryć:

 • bezspoinowość powłoki a tym samym eliminacja mostków cieplnych
 • bardzo dobre uszczelnienie skomplikowanych profili
 • lekkość pokrycia wynikająca z gęstości piany (60-70kg/m3)
 • doskonała przyczepność do podłoża
 • przepuszczalność pary wodnej
 • duża wytrzymałość mechaniczna i brak wrażliwości na warunki atmosferyczne
 • dodatkowe usztywnienie elementów konstrukcyjnych

Należy dodać, że najpoważniejszym czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na pianę poliuretanową jest światło słoneczne (UV), Dlatego powłoki takie powinny być dodatkowo zabezpieczone odpowiednim pokryciem ochronnym.