Systemy poliuretanowe

Firma ZPTS Poliuretany wykorzystując ponad 25-letnie doświadczenie w przetwórstwie elastomerów poliuretanowych rozszerzyła swój profil działalności oferując następujące systemy poliuretanowe:
MILPUR® serii 1000 – elastomery lite, lane na ciepło/gorąco
POLIMIL® D – elastomery natryskowe
MILPUR® serii 2000 – elastomery mikrokomórkowe

Poliuretany to polimery otrzymywane na drodze reakcji chemicznej izocyjanianów aromatycznych lub alifatycznych ze związkami zawierającymi co najmniej dwie grupy hydroksylowe lub aminowe. W zależności od składu i masy cząsteczkowej poliuretanów zmieniają się ich właściwości fizyczne i chemiczne.
W chwili obecnej poliuretan jest prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym tworzywem znanym ludziom.

Systemy lite/ lane MILPUR serii 1000

Elastomery poliuretanowe są nadzwyczaj mocne (40-60 MPa), lecz tym co sprawia, że są unikalne w świecie polimerów jest ich wydłużenie przy zerwaniu, które może wynosić 500-1000%. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom elastomery poliuretanowe znajdują zastosowanie jako lepsze zamienniki wyrobów gumowych, innych polimerowych czy metalowych. ZPTS Poliuretany posiada w ofercie szeroki wachlarz systemów PU do produkcji elementów elastomerowych:
MILPUR 1100 – systemy MDI-PTMEG
MILPUR 1200 – systemy MDI-PPG
MILPUR 1300 – systemy MDI-POLIESTER
MILPUR 1400 – systemy TDI-PTMEG
MILPUR 1500 – systemy TDI-PPG
MILPUR 1600 – systemy TDI-POLIESTER

Bogata oferta systemów MILPUR pozwala użytkownikowi tak optymalizować właściwości elastomeru, by jak najlepiej dopasować je do finalnego zastosowania. Niezależnie od dostępnego zakresu oferowanej chemii, w wielu przypadkach dostępne są systemy dające różny profil reakcji i odformowania. Oferta produktowa obejmuje zarówno systemy do mieszania ręcznego, jak i do przetwórstwa maszynowego.

Firma ZPTS Poliuretany gwarantuje wysoki poziom bezpłatnego wsparcia technicznego dla swoich klientów.

Główne zalety elastomerów MILPUR serii 1000:
Szeroki zakres twardości, 55 Sh A do 75 Sh D
Doskonała odporność mechaniczna, chemiczna i temperaturowa
Bardzo dobra odporność na ścieranie
Wysoka odporność na hydrolizę, elastyczność niskotemperaturowa i sprężystość
Dobra adhezja do różnych podłoży

Systemy natryskowe POLYMIL D

Elastomery natryskowe mają zastosowanie w przemyśle do zabezpieczania betonu i metalu. Połączenie wytrzymałości i elastyczności ze zdolnością do tworzenia powłok bezszwowych jest szczególnie użyteczne przy zastosowaniu jako hydroizolacja.

Po natrysku otrzymujemy „ciężką” bezrozpuszczalnikową powłokę, która:
Ma doskonałe parametry fizyko-mechaniczne
Zabezpiecza przed przenikaniem wody
Kryje spękania betonu
Ma bardzo dobrą odporność na ścieranie
Jest odporna chemicznie

Przetwórstwo elastomerów natryskowych wymaga wykwalifikowanych wykonawców oraz specjalistycznego sprzętu. Natrysk może być wykonywany przy odpowiedniej temperaturze/wilgotności powietrza oraz podłoża. Elastomery natryskowe mają bardzo krótkie czasy reakcji, co pozwala na szybkie wykonanie zadania oraz jego odbiór. Elastomery natryskowe firmy ZPTS Poliuretany dzielą się na:
100% polimocznik
100% poliuretan
Hybryda poliuretan/polimocznik

Natrysk polimocznikiem

Posiadamy aprobatę techniczną ITB i atest PZH dla systemu polimocznikowego POLYMIL D50, który znajduje zastosowanie jako zabezpieczenie betonu w:
Kolektorach, kanałach i korytach do przesyłania wody, zbiornikach do magazynowania
wody użytkowej (np. zbiorniki ppoż.)
Zbiornikach na gnojowicę
Obiektach oczyszczalni ścieków (zbiorniki, rurociągi, studzienki ściekowe)
Basenach kąpielowych i rehabilitacyjnych
Wannach i tacach ociekowych zbiorników z chemikaliami, na które te powłoki są odporne

Ponadto, powłoki POLYMIL D50 mogą być stosowane do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni konstrukcji stalowych.

Elastomery mikrokomórkowe MILPUR serii 2000
Oferta mikrokomórkowych elastomerów poliuretanowych firmy ZPTS to głównie systemy do produkcji filtrów oraz spodów obuwniczych.