Poliuretany

Tworzywo poliuretanowe

Elastomery PU stanowią niewielką pod względem ilościowym ale istotną pod względem zastosowań grupę poliuretanów.

Dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie nie tylko jako zamienniki wyrobów gumowych. Umożliwiają wykonawstwo elementów o wyjątkowych parametrach technicznych, niedostępnych dla innych elastomerów.

Dzięki możliwości korygowania właściwości przez odpowiedni dobór surowców i prowadzenie procesów technologicznych na specjalnych urządzeniach, ZPTS oferuje szeroki zakres wyrobów z gwarancją powtarzalności, jednorodności i wysokiej jakości.

Elastomery poliuretanowe charakteryzuje:
- wysoka elastyczność w całym zakresie twardości 55ShA - 70ShD
- dobre właściwości odkształcenia zwrotnego
- wysoka odporność na ścieranie i korzystny współczynnik tarcia
- duża odporność na rozrywanie i pękanie
- dobra odporność na obciążenia dynamiczne
- dobre właściwości tłumiące uderzenia, drgania i wstrząsy
- dobra do bardzo dobrej odporność na wszelkie warunki atmosferyczne
- odporność na oleje, tłuszcze, szereg kwasów i rozpuszczalników
- nie brudzą elementów współpracujących.

Właściwości chemiczne elastomerów poliuretanowych:
- odporność na hydrolizę
- odporność na wszystkie czynniki atmosferyczne
- odporność na działanie mgły wodnej i soli
- odporność na działanie roztworu cukru

dobra odporność na wiele chemikalii, np.:
- rozpuszczalniki nasycone i alifatyczne
- 10% roztwory kwasów i ługów
- paliwa silnikowe
- oleje i tłuszcze
- środki utleniające
- woda morska

ZPTS produkuje elementy elastomerowe przetwarzając systemy różnych typów:
- TDI (POLIETEROWE i POLIESTROWE) o doskonałych parametrach dynamicznych
- MDI (POLIETEROWE i POLIESTROWE) o doskonałych parametrach
wytrzymałościowych
- QASI - MDI (POLIESTROWE i POLIETEROWE) o wysokiej wszechstronności
- NDI (VULKOLLAN - POLIESTER) o wyjątkowej skuteczności i trwałości

Maszyny:

Oferujemy profesjonalne urządzenia mieszająco dozujące do przetwórstwa elastomerów poliuretanowych.

Produkty:

Krążniki z poliuretanowymi pierścieniami do przenośników taśmowych
- grzebieniowe (jednolite)
- składane z tuleja mi dystansowymi

Zapewniają:
- zdecydowany wzrost żywotności zestawu w porównaniu z układem tradycyjnym
- doskonałą współpracę z taśmą
- bezpieczeństwo określone dopuszczeniem WUG

Wyroby z poliuretanu - okładziny, płaszcze i rolki poliuretanowe

- wały napędowe i napinające przenośników taśmowych
- walce ciągnące i rolki podtrzymujące
- rolki transportowe i dociskowe

Oferujemy wykonawstwo typowe w zakresie twardości 60 - 95 ShA oraz wymiarów do średnicy 600mm i L = 4000mm. Realizujemy jednostkowo okładziny na walcach i rolkach wykraczające poza w.w. wartości.

Poliuretanowe okładziny pod wysokie obciążenia
- okładziny klepek gąsienicowych
- bandaże kół i rolek paleciaków
- bandaże kół wózków widłowych

Poliuretanowe elementy spełniające wysokie wymagania dynamiczne
- membrany pras hydrodynamicznych
- wkładki sprzęgłowe
- elastyczne połączenia sprzęgieł

Elastyczne trudnościeralne wykładziny z poliuretanu
- czerpaków
- przesypów
- komór
- zgarniaczy
- zgrzebeł
- pomp i wirników
- młynów
- wygładzarek
- hydrocyklonów
- zaworów
- bębnów

Poliuretanowe elementy amortyzujące
- tuleje i wałki
- sprężyny
- silentbloki
- odbojniki pras
- drgacze
- amortyzatory

wykonujemy również:
Elastyczne trudnościeralne wykładziny z poliuretanu
- kurtyny
- listwy
- płyty
- uszczelki
oraz inne wyroby wykorzystujące właściwości tworzywa.

Produkowane poprzez nas poliuretany to wyroby wysokiej jakości i spełniające wszystkie standardy techniczne.