Poliuretany

Surowce

Elastomery PU stanowią niewielką pod względem ilościowym ale istotną pod względem zastosowań grupę poliuretanów.

Dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie nie tylko jako zamienniki wyrobów gumowych. Umożliwiają wykonawstwo elementów o wyjątkowych parametrach technicznych, niedostępnych dla innych elastomerów.

Dzięki możliwości korygowania właściwości przez odpowiedni dobór surowców i prowadzenie procesów technologicznych na specjalnych urządzeniach, ZPTS oferuje szeroki zakres wyrobów z gwarancją powtarzalności, jednorodności i wysokiej jakości.

Elastomery poliuretanowe charakteryzuje:
- wysoka elastyczność w całym zakresie twardości 55ShA - 70ShD
- dobre właściwości odkształcenia zwrotnego
- wysoka odporność na ścieranie i korzystny współczynnik tarcia
- duża odporność na rozrywanie i pękanie
- dobra odporność na obciążenia dynamiczne
- dobre właściwości tłumiące uderzenia, drgania i wstrząsy
- dobra do bardzo dobrej odporność na wszelkie warunki atmosferyczne
- odporność na oleje, tłuszcze, szereg kwasów i rozpuszczalników
- nie brudzą elementów współpracujących.

Właściwości chemiczne elastomerów poliuretanowych:
- odporność na hydrolizę
- odporność na wszystkie czynniki atmosferyczne
- odporność na działanie mgły wodnej i soli
- odporność na działanie roztworu cukru

dobra odporność na wiele chemikalii, np.:
- rozpuszczalniki nasycone i alifatyczne
- 10% roztwory kwasów i ługów
- paliwa silnikowe
- oleje i tłuszcze
- środki utleniające
- woda morska

ZPTS produkuje elementy elastomerowe przetwarzając systemy różnych typów:
- TDI (POLIETEROWE i POLIESTROWE) o doskonałych parametrach dynamicznych
- MDI (POLIETEROWE i POLIESTROWE) o doskonałych parametrach
wytrzymałościowych
- QASI - MDI (POLIESTROWE i POLIETEROWE) o wysokiej wszechstronności
- NDI (VULKOLLAN - POLIESTER) o wyjątkowej skuteczności i trwałości

Maszyny:

Oferujemy profesjonalne urządzenia mieszająco dozujące do przetwórstwa elastomerów poliuretanowych.

Produkty:

Krążniki z poliuretanowymi pierścieniami do przenośników taśmowych
- grzebieniowe (jednolite)
- składane z tuleja mi dystansowymi

Zapewniają:
- zdecydowany wzrost żywotności zestawu w porównaniu z układem tradycyjnym
- doskonałą współpracę z taśmą
- bezpieczeństwo określone dopuszczeniem WUG

Okładziny i płaszcze poliuretanowe
- wały napędowe i napinające przenośników taśmowych
- walce ciągnące i rolki podtrzymujące
- rolki transportowe i dociskowe

Oferujemy wykonawstwo typowe w zakresie twardości 60 - 95 ShA oraz wymiarów do średnicy 600mm i L = 4000mm. Realizujemy jednostkowo okładziny na walcach i rolkach wykraczające poza w.w. wartości.

Poliuretanowe okładziny pod wysokie obciążenia
- okładziny klepek gąsienicowych
- bandaże kół i rolek paleciaków
- bandaże kół wózków widłowych

Poliuretanowe elementy spełniające wysokie wymagania dynamiczne
- membrany pras hydrodynamicznych
- wkładki sprzęgłowe
- elastyczne połączenia sprzęgieł

Elastyczne trudnościeralne wykładziny z poliuretanu
- czerpaków
- przesypów
- komór
- zgarniaczy
- zgrzebeł
- pomp i wirników
- młynów
- wygładzarek
- hydrocyklonów
- zaworów
- bębnów

Poliuretanowe elementy amortyzujące
- tuleje i wałki
- sprężyny
- silentbloki
- odbojniki pras
- drgacze
- amortyzatory

wykonujemy również:
Elastyczne trudnościeralne wykładziny z poliuretanu
- kurtyny
- listwy
- płyty
- uszczelki
oraz inne wyroby wykorzystujące właściwości tworzywa.