Category Archives: Agroinvest

Hydroizolacje

[mp_row] [mp_span col="6"] Wykonywane metodą natrysku elastomeru polimocznikowego. Powłoki przeznaczone są do stosowania w takich obiektach betonowych jak: - kolektory, kanały i koryta do przesyłania wody, zbiorniki do magazynowania wody niezdatnej do picia, np. zbiorniki p.poż. - zbiorniki na gnojowicę - obiekty oczyszczalni ścieków (zbiorniki, rurociągi, studzienki ściekowe) - baseny kąpielowe i rehabilitacyjne - wanny…
Więcej

Termoizolacje

[mp_row] [mp_span col="6"] Technika natryskowego nanoszenia powłok z różnego rodzaju tworzyw znana jest już od wielu lat i stosowana z powodzeniem głównie tam, gdzie decydującą rolę odgrywają korzyści jakie posiada ona w porównaniu do innych metod wykonywania powłok. Do największych zalet można na pewno zaliczyć: wysoką wydajność wytwarzania powłok niską czasochłonność operacji, korzystny stosunek cenowy…
Więcej